SERWIS

Firma Chemland dysponuje własnym serwisem w zakresie napraw sprzętu laboratoryjnego:

 • Suszarki, cieplarki.
 • Destylarki, redestylarki.
 • Młynki, wirowki, homogenizatory.
 • Stacje uzdatniania wody.
 • Szafy klimatyczne, inkubatory.
 • Jestesmy autoryzowanym serwisem produktów firm VitLab GMBH w Polsce.
 • Sterylizatory - autoklawy elektryczno parowe w zakresie napraw bieżących, przeglądy UDT - rejestracyine, eksploatacyine.
 • Komory laminarne - kwalifikacje filtrów hepa, wymiany filtrów hepa, dekontaminacja i utylizacja zużytch filtrów hepa.
 • Pozostały sprzęt bedący w użytkowniu klienta.

Gwarancje

 • Firma Odczynniki udziela Gwarancji Fabrycznej, czyli niejako pośredniczy w procesie, w którym gwarantem jest producent danego towaru. Proces gwarancyjny przebiega na warunkach określonych przez producenta. Asortyment pełnowartościowy i zrealizowany zgodnie z Państwa zamówieniem nie podlega zwrotowi.

Informacje na temat serwisu sprzętu laboratoryjnego. Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Chemland” , dysponuje własnym serwisem sprzętu laboratoryjnego, zarówno gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. Zasady przyjmowania uszkodzonego towaru w ramach serwisu gwarancyjnego.

 1. Klient zobowiązany jest do powiadomienia serwisu o awarii drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksem. (dane kontaktowe podane są na stronie KONTAKT Z NAMI)
 2. Dostarczenie sprzęt następuje po akceptacji serwisu! (U W A G A !!! sprzęt dostarczony bez wiedzy i zgody serwisu nie będzie przyjmowany).
 3. Klient zobowiązany jest do dostarczenia karty gwarancyjnej oraz oryginału bądź kopii dowodu zakupu (paragon lub faktura).
 4. W przypadku dostarczenia sprzętu bez jednego lub dwóch w/w dokumentów, serwis droga elektroniczną, telefoniczną lub faksem, powiadamia klienta o danym braku.
 5. Klient zobowiazany jest do dostarczenia dokumentów w ustalonym terminie.
 6. W przypadku braku reakcji ze strony kupującego sprzęt zostaje odesłany na adres kupującego. W takim przypadku klient zostaje obciążony dodatkowo kosztami za transport.
 7. W przypadku uznanania reklamacji przez serwis oraz dokonania wskazanych formalności przez klienta, klient zobowiązany jest dostarczyć sprzęt do siedziby serwisu na koszt własny.